Birliğimize üye firmalar için e-birlikte tanımlı geçerli bir vekaletiniz varsa firma adına;

    • Üyelik belgesini,
    • Performans ve Güvenilirlik belgesini,
    • Son 3 yıllık Türkiye geneli toplam ihracatı gösteren belgeyi e-imzalı olarak alabilirsiniz,
    • Vekaletinizi e-birlik sistemine tanımlanmak üzere bize gönderebilirsiniz.


    Her türlü soru, öneri, istek ve görüşleriniz için uyelik@uib.org.trVEKALETNAME
YÜKLEME

VEKALETNAME İLE
ÜYE BELGESİ
ALMA

VEKALETNAME İLE
PERF. BELGESİ
ALMA

VEKALETNAME İLE
TÜRKİYE GENELİ
SON 3 YIL İHR.
BELGESİ ALMA
 

BEYANNAME
DÜZELTME TALEBİ

ÜYE YILLIK
AİDAT
SORGULAMA

HANGİ BİRLİĞE
ÜYEYİM

BELGE
DOĞRULAMA